Xem Ngày Xuất Hành - Chọn Ngày Giờ Tốt Xuất Hành
Góc Tử Vi

Xem Ngày Xuất Hành

Mỗi khi xuất hành đi xa làm việc trọng đại, người Việt thường xem ngày đẹp để khởi sự. Xem ngày là hình thức chọn ngày hoàng đạo, ngày tốt, đại cát đại lợi, được thần tốt cai quản để thực hiện những việc quan trọng. 
 
Người đi xa làm ăn buôn bán xuất hành vào ngày đẹp thì buôn may bán đắt, thuận buồm xuôi gió, thành công mỹ mãn. Người đi thi cử thì đỗ đạt cao sang, tinh tường hơn người. Xem ngày đẹp xuất hành để tránh tai ương không đáng có trên đường đi, di chuyển thuận lợi, bình an. 
 
Xem ngày xuất hành cần dựa trên Tứ trụ, Kinh dịch, Bành Tổ kỵ nhật, Khổng Minh lục điệu, Thập Nhị Bác Tú, Thập Nhị Kiến Trừ, Ngọc Hạp Thông Thư, Âm dương ngũ hành, Can chi xung hợp… Tất cả sẽ được tổng hợp trong chức năng này, mời quý vị tra cứu!
NGÀY NGÀY TỐT XUẤT HÀNH THÁNG 2 - 2023
Thứ 4 1 Tháng 2
 • Thứ 4, ngày 01/02/2023
 • Âm lịch: Ngày 11/01/2023
 • Bát tự: Ngày Canh Dần, Tháng Giáp Dần, Năm Quý Mão
 • Là ngày: Hắc Đạo Thiên hình
 • Trực: Trừ - Sao: Sâm - Tiết: Đại hàn
 • Sao tốt:

  Mãn đức tinh, Yếu yên*, Phúc hậu, Thiên thuỵ, Thiên xá*

 • Sao xấu:

  Thổ phủ, Lục bất thành, Lôi công

 • Ngày kỵ: Vãng Vong, Trùng Phục
Xem chi tiết
Thứ 5 2 Tháng 2
 • Thứ 5, ngày 02/02/2023
 • Âm lịch: Ngày 12/01/2023
 • Bát tự: Ngày Tân Mão, Tháng Giáp Dần, Năm Quý Mão
 • Là ngày: Hắc Đạo Chu Tước
 • Trực: Mãn - Sao: Tỉnh - Tiết: Đại hàn
 • Sao tốt:

  Nguyệt đức hợp*

 • Sao xấu:

  Chu tước, Nguyệt kiến chuyển sát, Ly Sào

 • Ngày kỵ:
Xem chi tiết
Chủ nhật 5 Tháng 2
 • Chủ nhật, ngày 05/02/2023
 • Âm lịch: Ngày 15/01/2023
 • Bát tự: Ngày Giáp Ngọ, Tháng Giáp Dần, Năm Quý Mão
 • Là ngày: Hắc Đạo Bạch hổ
 • Trực: Định - Sao: Tinh - Tiết: Lập xuân
 • Sao tốt:

  Thiên mã, Nguyệt tài, Dân nhật, Tam hợp*, Thiên quý*, Sát công

 • Sao xấu:

  Đại hao*, Hoàng sa, Ngũ quỹ, Bạch hổ, Tội chỉ, Cửu thổ quỷ, Xích khẩu

 • Ngày kỵ:
Xem chi tiết
Thứ 7 11 Tháng 2
 • Thứ 7, ngày 11/02/2023
 • Âm lịch: Ngày 21/01/2023
 • Bát tự: Ngày Canh Tý, Tháng Giáp Dần, Năm Quý Mão
 • Là ngày: Hoàng Đạo Thanh long
 • Trực: Khai - Sao: Đê - Tiết: Lập xuân
 • Sao tốt:

  Sinh khí, Ích hậu, Thanh long*, Mẫu thương*, Đại hồng sa

 • Sao xấu:

  Thiên ngục, Thiên hoả, Phi ma sát, Lỗ ban sát, Xích khẩu

 • Ngày kỵ: Trùng Phục
Xem chi tiết
Chủ nhật 12 Tháng 2
 • Chủ nhật, ngày 12/02/2023
 • Âm lịch: Ngày 22/01/2023
 • Bát tự: Ngày Tân Sửu, Tháng Giáp Dần, Năm Quý Mão
 • Là ngày: Hoàng Đạo Minh đường
 • Trực: Bế - Sao: Phòng - Tiết: Lập xuân
 • Sao tốt:

  Tuế hợp, Tục thế, Minh đường*, Đại hồng sa, Nguyệt đức hợp*

 • Sao xấu:

  Địa tặc, Hoả tai, Nguyệt hư, Tứ thời cô quả, Hoang vu, Cửu thổ quỷ, Ly Sào, Hoả tinh, Đại không vong

 • Ngày kỵ: Tam Nương
Xem chi tiết
Thứ 2 13 Tháng 2
 • Thứ 2, ngày 13/02/2023
 • Âm lịch: Ngày 23/01/2023
 • Bát tự: Ngày Nhâm Dần, Tháng Giáp Dần, Năm Quý Mão
 • Là ngày: Hắc Đạo Thiên hình
 • Trực: Kiến - Sao: Tâm - Tiết: Lập xuân
 • Sao tốt:

  Mãn đức tinh, Yếu yên*, Phúc hậu, Nguyệt Không, Thiên đức hợp*, Thiên xá*

 • Sao xấu:

  Thổ phủ, Lục bất thành, Lôi công, Cửu thổ quỷ

 • Ngày kỵ: Vãng Vong, Nguyệt Kỵ
Xem chi tiết
Thứ 3 14 Tháng 2
 • Thứ 3, ngày 14/02/2023
 • Âm lịch: Ngày 24/01/2023
 • Bát tự: Ngày Quý Mão, Tháng Giáp Dần, Năm Quý Mão
 • Là ngày: Hắc Đạo Chu Tước
 • Trực: Trừ - Sao: Vĩ - Tiết: Lập xuân
 • Sao tốt:
 • Sao xấu:

  Chu tước, Nguyệt kiến chuyển sát, Thiên địa chính chuyển

 • Ngày kỵ:
Xem chi tiết
Thứ 6 17 Tháng 2
 • Thứ 6, ngày 17/02/2023
 • Âm lịch: Ngày 27/01/2023
 • Bát tự: Ngày Bính Ngọ, Tháng Giáp Dần, Năm Quý Mão
 • Là ngày: Hắc Đạo Bạch hổ
 • Trực: Định - Sao: Ngưu - Tiết: Lập xuân
 • Sao tốt:

  Thiên mã, Nguyệt tài, Dân nhật, Tam hợp*, Nguyệt ân*, Nguyệt đức*

 • Sao xấu:

  Đại hao*, Hoàng sa, Ngũ quỹ, Bạch hổ, Tội chỉ, Xích khẩu

 • Ngày kỵ: Tam Nương
Xem chi tiết
Thứ 7 18 Tháng 2
 • Thứ 7, ngày 18/02/2023
 • Âm lịch: Ngày 28/01/2023
 • Bát tự: Ngày Đinh Mùi, Tháng Giáp Dần, Năm Quý Mão
 • Là ngày: Hoàng Đạo Ngọc đường
 • Trực: Chấp - Sao: Nữ - Tiết: Lập xuân
 • Sao tốt:

  Thiên thành*, Kính tâm, Ngọc đường*, Nhân chuyên, Thiên đức*

 • Sao xấu:

  Thiên ôn

 • Ngày kỵ:
Xem chi tiết
Thứ 2 20 Tháng 2
 • Thứ 2, ngày 20/02/2023
 • Âm lịch: Ngày 01/02/2023
 • Bát tự: Ngày Kỷ Dậu, Tháng Ất Mão, Năm Quý Mão
 • Là ngày: Hoàng Đạo Ngọc đường
 • Trực: Nguy - Sao: Nguy - Tiết:
 • Sao tốt:

  Thiên thành*, Ngọc đường*, Nguyệt đức hợp*

 • Sao xấu:

  Tiểu hồng sa, Nguyệt phá, Thiên tặc, Nguyệt yếm đại hoạ, Phi ma sát, Ngũ hư, Ly sàng, Hoang vu, Cửu thổ quỷ, Ly Sào, Hoả tinh, Tiểu không vong

 • Ngày kỵ:
Xem chi tiết
Thứ 6 24 Tháng 2
 • Thứ 6, ngày 24/02/2023
 • Âm lịch: Ngày 05/02/2023
 • Bát tự: Ngày Quý Sửu, Tháng Ất Mão, Năm Quý Mão
 • Là ngày: Hắc Đạo Câu trận
 • Trực: Bế - Sao: Lâu - Tiết:
 • Sao tốt:

  Sinh khí, Kính tâm, Hoàng ân*, Đại hồng sa, Thiên ân

 • Sao xấu:

  Cửu không, Tứ thời cô quả, Hoang vu, Đại không vong

 • Ngày kỵ: Nguyệt Kỵ
Xem chi tiết
Thứ 7 25 Tháng 2
 • Thứ 7, ngày 25/02/2023
 • Âm lịch: Ngày 06/02/2023
 • Bát tự: Ngày Giáp Dần, Tháng Ất Mão, Năm Quý Mão
 • Là ngày: Hoàng Đạo Thanh long
 • Trực: Kiến - Sao: Vị - Tiết: Vũ Thủy
 • Sao tốt:

  Ngũ phú*, Cát khánh, Phổ hộ, Phúc hậu, Thanh long*, Nguyệt đức*, Thiên quý*, Thiên xá*

 • Sao xấu:

  Hoàng sa, Ngũ quỹ

 • Ngày kỵ:
Xem chi tiết
Chủ nhật 26 Tháng 2
 • Chủ nhật, ngày 26/02/2023
 • Âm lịch: Ngày 07/02/2023
 • Bát tự: Ngày Ất Mão, Tháng Ất Mão, Năm Quý Mão
 • Là ngày: Hoàng Đạo Minh đường
 • Trực: Trừ - Sao: Mão - Tiết: Vũ Thủy
 • Sao tốt:

  Phúc sinh, Minh đường*, Quan nhật, Thiên quý*, Nhân chuyên

 • Sao xấu:

  Thiên ngục, Thiên hoả, Thổ phủ, Thần cách, Nguyệt kiến chuyển sát, Thiên địa chuyển sát, Dương thác

 • Ngày kỵ: Tam Nương
Xem chi tiết
tweetsfromtahrirLive ispartasporLisesi goffinet-carburants eLements-siLveroutes wearecounterfeit champ-de-courses oasis-berLin kafaftagg barkerpubLicity youLaff mynewmachine videoappstore workstationusers virginietranson physicsindies increasingfans nohoapartment mychoiceethiopiatour utahproductsLiabiLity dmcibuiLder